FAQs Complain Problems

सूचना

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भुपेन्द्र थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत thapabhuwan89220@gmail.com ९८५८०६८६६८
केन्द्र बहादुर शाही सूचना अधिकारी योजना तथा अनुगमन इकाइ shahikendra@gmail.com 9848118811
नायब सुब्बा चेतन लामिछाने ना.सु प्नशासन योजना तथा अनुगमन शाखा (प्रशासन ईकाइ) clamichhane91@gmail.com/ito.bhairabimun@gmail.com 9867871753
विष्णु देव गिरी ना.सु जिन्सी शाखा bgiri2073@gmail.com 9858051357
सुरेन्द्रनाथ योगी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प. yogisurendranath1@gmail.com 9868182074
बिष्णु प्रसाद खनाल सहायक (सहायक स्तर पाँचौ) योजना तथा अनुगमन इकाइ bishnukhanal215@gmail.com 9848498436
घनश्याम रिजाल खरिदार योजना तथा अनुगमन इकाइ grijal756@gmail.com 9848062825
मोहन सिजापती कम्प्युटर अपरेटर प्नशासन योजना तथा अनुगमन शाखा (प्रशासन ईकाइ) mohan.123magar@gmail.com 9843408956
उमेशजंग कार्की अधिकृत छैटौं शिक्षा शाखा प्रमुख karkiumeshd@gmail.com ९८६७४६६७८३
दिपक कुमार खनाल प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा dkhanal207@gmail.com 9848108431
प्रकाश भट्टराई प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा (शाखा प्रमुख) pbbhattarai102@gmail.com 9843963643
देवराज डागी प्राविधिक सहायक कृषि विकाश शाखा dangidebraj777@gmail.com ९८६२४१५३२०
ना.प्रा.स केशव शर्मा नायव प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा (ना.प्रा.स) keshabsharma495@gmail.com 9848141570
दिपेन्द्र बहादुर थापा नायव प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा thapadipendra951@gmail.com 9848078951
भावना कुमारी अधिकारी नायव प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा 9868319042
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक गणेश बिश्वकर्मा सहायक (सहायक स्तर पाँचौ) पशुपक्षि विकाश शाखा ganeshbaraili641@gmail.com 9866496403
पृथराज ढकाल ना.प.स्वा.प्रा. पशुपन्छी विकास शाखा pdhakal.dlk@gmail.com 9868000723
सुबास लामिछाने पशु सेवा प्राविधिक पशुपक्षि विकाश शाखा subashlamichhane112@gmail.com 9860686387
जगत बहादुर विष्ट ना.प.स्वा.प्रा. पशुपन्छी विकास शाखा (शाखा प्रमुख) biswamitrabista22@gmail.com 9848168794
विकास विष्ट इन्जिनियर ईन्जिनियर bikashbista1233@gmail.com 9863652215
पदम बहादुर महतारा सव इन्जिनियर प्राविधिक padam631036@gmail.com 9849938908
सुरेन्द्र बहादुर विष्ट सव इन्जिनियर सव-ईन्जिनियर surendrabista2018@gmail.com 9868027217
पदम बहादुर थापा सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकाश शाखा padamthapa215@gmail.com ९८४९६६५५२५
राज बहादुर बुढा सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकाश शाखा rajbudha6@gmail.com ९८६८२९२३५७
बम बहादुर कार्की खा.पा.स.टे. पुर्वाधार विकाश शाखा bambahadurkarki90@gmail.com 9848074485
निर्मला कुमारी आचार्य सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा nirmalarijal789@gmail.com 9843611366
सरस्वती पौड्याल एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण इकाई saraswatipaudyal@gmail.com 9848069755
शमसेर बहादुर बिष्ट ज.स्वा.नि. (अधिकृत छैटौ ) स्वास्थ्य शाखा प्रमुख bistaser@gmail.com 9858074230
करुणाखर खत्री सि.अ.हे.व. अधिकृत भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी 9848114979
दिपा गिरी(शाही) सि.अ.न.मी. भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी girid7640@gmail.com 9848069884
ध्रुव कुमार आचार्य सि.अ.हे.व. अधिकृत कुसापानी स्वास्थ्य चौकी 9848064308
इन्द्र कुमारी शाही सि.अ.न.मी. स्वास्थय शाखा 9848077321
शेर वहादुर कार्की सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य चौकी रावतकोट - २ 9843808397
भागीरथी कुमारी सिंह सि.अ.न.मी. कुसापानी स्वास्थ्य चौकी 9844729455
संगिता आचार्य अ.न.मी. सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई बडलम्जी - ३ 9868182179
दिप बहादुर गुरुङ अ.हे.व. कुसापानी स्वास्थ्य चौकी dipgurung588@gmail.com 9868323502
झक्क प्रसाद रिजाल हे.अ. भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी jhakkarijael@gmail.com 9848119234
सुरेन्द्र बहादुर पुरी अ.हे.व. भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी 9858068040
कुसुम कुमारी शाही अ.न.मी. सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, जुम्लिकाबाडी 9800598726
भावना खड्का अ.न.मी. सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, डोक्रा 9864701493
स्मृती शाही अ.न.मी. भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी smiritishahi27@gmail.com 9844471727
मिना अधिकारी अ.न.मी. भैरीकालिकाथुम स्वास्थ्य चौकी 9860422953
श्याम बहादुर विष्ट अ.हे.व. स्वास्थ्य चौकी रावतकोट - २ 9863018618/ 9812567100
कमला कुमारी खड्का (विष्ट) अ.न.मी. स्वास्थ्य चौकी रावतकोट - २ 9748014929/ 9868093525
पुस्पा कुमारी विष्ट अ.न.मी. स्वास्थ्य चौकी रावतकोट - २ 9844870840
विरेन्द्र राज शाही हे.अ. स्वास्थ्य शाखा shahibiren18dlk@gmail.com 9858070622
उद्यम सहजकर्ता विन्दु के.सी. फिल्ड सहायक उद्यम विकास शाखा (सहजकर्ता) bindu.kc2020@gmail.com 9868260570
तुल्सी आचार्य फिल्ड सहायक उद्यम विकास शाखा (सहजकर्ता) tulasi171acharya@gmail.com 9866897024
ईन्द्रा कार्की फिल्ड सहायक बहुक्षेत्रीय पोषण सहजकर्ता karkiindra672@gmail.com 9849358740
मिना चन्द सामाजिक परिचालक वडा नं. ५ कार्यालय 9848192520

Pages