FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

रोजगार सहायकको लिखित परीक्षाको सुचना प्रशासन गरिएको बारे

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को भैरबी गाउँपालिकाको संस्थागत स्व मुल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको

दस्तावेज: 

कृषि स्नातक प्राविधिकको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सुचना

अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages