FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन्, ओसारपसार र बिक्रि वितरण गर्न रोक लगाईएको सूचना

छात्रवृती सम्बन्धी सूचना

भैरबी गाउँपालिका (७ वटै वडा) समन्वय तथा सहकार्य गरिदिनुहुन

संकटनसन्नता तथा क्षमता विश्लेशण तथा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा निर्माणको लागी सहयोग तथा समन्वय गरिदिनुहुन।

श्रम स्वीकृती तथा पुन श्रम स्वीकृतीका लागि अनलाईन आवेदन सुरु गरिएको सुचना

प्रथम पटक सुचना प्रकाशन गरिएको बारे

Pages