FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशित गरिएको बारे ।

२०७७/७८ 10/31/2020 - 16:51

ढुंगा गिट्टी वालुवा तथा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 09/06/2020 - 18:18

सिलबन्दी बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:40

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:38

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:36

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 07/02/2020 - 09:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 06/29/2020 - 14:27

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सम्बन्धमा । (ठेक्का रद्द सम्बन्धमा)

२०७६/७७ 06/26/2020 - 19:04

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 06/17/2020 - 12:11

बोका/बाख्रा खरिद सम्बन्धित शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 05/25/2020 - 10:08

Pages