FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:36

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 07/02/2020 - 09:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 06/29/2020 - 14:27

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सम्बन्धमा । (ठेक्का रद्द सम्बन्धमा)

२०७६/७७ 06/26/2020 - 19:04

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 06/17/2020 - 12:11

बोका/बाख्रा खरिद सम्बन्धित शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 05/25/2020 - 10:08

मदन आश्रित स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 13:36

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ६ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:59

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ५ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:58

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ४ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:58

Pages