FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges.

२०७६/७७ 11/23/2019 - 17:47

कालगाैंडा, कुसापानी, भाटिचाैर हुदै गाबुगाैडा सम्म सडक स्तराेन्नतीकाे वाेलपत्र आव्हान गरिएकाे सूचना ।

२०७५/७६ 05/12/2019 - 19:16

बाेलपत्र अावहान गरिएकाे सूचना ।

२०७५/७६ 03/01/2019 - 19:07

सडक मर्मत तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना ।

२०७५/७६ 02/07/2019 - 14:23

सूचनाकाे म्याद बढार्इएकाे बारे ।

२०७५/७६ 12/13/2018 - 10:11 PDF icon Myaad DPR bRM.pdf

(याेजना तथा परियाेजनाकाे DPR र village profile) प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१७)

२०७५/७६ 12/04/2018 - 16:31

(Ambulance) सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१७)

२०७५/७६ 12/04/2018 - 16:25

अाैषधि, अाैषधि जन्य सामान, अाैजार उपकरण, स्टेशनरी,मसलन्द सामान तथा फर्निचर खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना ।(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१७)

२०७५/७६ 12/04/2018 - 16:23

motor cycle -140-160 cc अापुर्ति सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र अाव्हानकाे सूचना ।(दाेस्राे पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१७)

२०७५/७६ 12/04/2018 - 16:18

सवारी साधन अापुर्ति सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र अाव्हानकाे सूचना

२०७५/७६ 10/30/2018 - 15:43 PDF icon tender.pdf

Pages