FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 01/13/2021 - 12:06

कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 11/20/2020 - 11:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशित गरिएको बारे ।

७७/७८ 10/31/2020 - 16:51

ढुंगा गिट्टी वालुवा तथा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 09/06/2020 - 18:18

सिलबन्दी बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 07/06/2020 - 16:40

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/06/2020 - 16:38

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 07/06/2020 - 16:36

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 07/02/2020 - 09:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/29/2020 - 14:27

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सम्बन्धमा । (ठेक्का रद्द सम्बन्धमा)

७६/७७ 06/26/2020 - 19:04

Pages