FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ३ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:57

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. २ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:56

भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ का जनताका लागि राहत वितरण प्रयोजनका निम्ति मुल्य सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

२०७६/७७ 04/27/2020 - 12:55

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७६/७७ 03/27/2020 - 15:32

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/१०/१८

२०७६/७७ 02/26/2020 - 10:04

कालगौंडा-कुसापानी सडकमा RCC का साथै वडा नं. ५ र ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (टेण्डर)को सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०५

२०७६/७७ 02/20/2020 - 12:46

जाहरमाडी नाबिस्थान श्रीस्थान भिरखेत सडक निर्माण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७६/१०/१५

२०७६/७७ 01/29/2020 - 10:53

आदर्श माध्यमिक विद्यालय बाली विज्ञान भवन निर्माण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७६/१०/१३

२०७६/७७ 01/29/2020 - 10:48

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०८/२४ सिल‌ंगी भैरवी पर्यटकिय सडक निर्माण कार्य

२०७६/७७ 12/12/2019 - 18:29

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७६/७७ 12/09/2019 - 12:02 PDF icon final 4x23cc_ Bhairabi Rural Mun_ (002).pdf

Pages