FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 02/09/2022 - 12:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/20/2021 - 12:22

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

७८/७९ 08/29/2021 - 22:55

छामघाट खोला माछा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

७८/७९ 08/27/2021 - 19:27

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

७८/७९ 08/27/2021 - 19:25

Invitation For Bids

७७/७८ 07/16/2021 - 22:20

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/06/2021 - 20:40

आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 07/01/2021 - 17:43 PDF icon RFP for Office Building Bhairabi Rural Municipality.pdf

निःशुल्क ‍‍औषधि तथा सेनिटरि प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 06/20/2021 - 12:39

निःशुल्क औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 05/15/2021 - 08:28

Pages