FAQs Complain Problems

२०७७/७८

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०४/०४

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दैलेखबाट जारी सूचना ।

Pages