FAQs Complain Problems

२०७७/७८

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।

भैरवी गाउँपालिका पशुपन्छी विकास शाखाकाे आ.व.२०७७/०७८ मा शसर्त अनुदान तर्फकाे लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा बाख्रा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।

भैरवी गाउँपालिका पशुपन्छी विकास शाखाकाे आ.व.२०७७/०७८ मा शसर्त अनुदान तर्फकाे लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुसार संघिय सरकार, स्थानीय तह र चाैतारी कृषि सहकारी संस्था लि. भ‌ैरवी गाउँपालिका वडा नं. ३ का सदस्य कृषकहरुकाे लागत साझेदारीमा बाख्रा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।

Birth Certificate

दस्तावेज: 

Pages