FAQs Complain Problems

२०७७/७८

निःशुल्क ‍‍औषधि तथा सेनिटरि प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

कोभिड-१९ भेरोसेल खोप सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना ।

Pages