FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।

निःशुल्क ‍‍औषधि तथा सेनिटरि प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

निःशुल्क औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages