FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Pages