FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

InvitationBids for the Construction of Rural Municipality Office Building.

सडक निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र आवह्वानको सूचना ।।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

Pages