FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भैरबी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७ (भैरबी गाउँपालिका राज पत्र) ७७/७८ 12/16/2020 - 16:47 PDF icon भैरबी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
भैरबी राजपत्र २०७६ ७५/७६ 06/21/2019 - 19:38 PDF icon भैरबी गाउँपालिका राज पत्र २०७६.pdf
भैरबी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 15:33 PDF icon भैरबी गाउँपालिकाको बिनियोजन एेन २०७५.pdf
भैरबी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 15:29 PDF icon भैरबी गाउँपालिकाको अार्थिक एेन २०७५ .pdf
भैरबी राजपत्र २०७५ ७९/८० 08/05/2018 - 17:53 PDF icon भैरबी राजपत्र २०७५.pdf
भैरवी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:49 PDF icon भैरवी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
भैरवी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 10:50 PDF icon भैरवी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
भैरवी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/28/2018 - 19:33 PDF icon अार्थिक एेन, २०७४.pdf
भैरवी गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/28/2018 - 19:07 PDF icon भैरवी गाउँपालिकाको निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/28/2018 - 18:48 PDF icon विनियोजन एेन २०७४.pdf

Pages