FAQs Complain Problems

२०७५/७६

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण समारोह सम्पन्न भयाे र यसै संग भैरवी गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको जानकारीका लागि अनुराेध छ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण समारोह सम्पन्न भयाे र यसै संग भैरवी गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको जानकारीका लागि अनुराेध छ।

बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र भैरवी गाउँपालिकाकाे दुइपक्षिय साझेदारीमा तपसिल बमाेजिमका कार्यक्रमहरूका लागि १५ दिने प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र भैरवी गाउँपालिकाकाे दुइपक्षिय साझेदारीमा तपसिल बमाेजिमका कार्यक्रमहरूका लागि १५ दिने प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

गणक तथा सुपरिवेक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकाे बारे ।

गणक तथा सुपरिवेक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकाे बारे ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका कृषि बिकास शाखाकाे आयाेजनामा गाउँपालिका स्तरीय अगुवा कृषक सम्बन्धी २ दिने तालिम सम्पन्न भयाे ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका कृषि बिकास शाखाकाे आयाेजनामा गाउँपालिका स्तरीय अगुवा कृषक सम्बन्धी २ दिने तालिम सम्पन्न भयाे ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका कृषि बिकास शाखाकाे आयाेजनामा गाउँपालिका स्तरीय वेमैसमी तरकारी खेती प्रविधि विषयमा ३ दिने तालिम सम्पन्न भयाे ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका कृषि बिकास शाखाकाे आयाेजनामा गाउँपालिका स्तरीय वेमैसमी तरकारी खेती प्रविधि विषयमा ३ दिने तालिम सम्पन्न भयाे ।

Pages