FAQs Complain Problems

उद्योग ब्यवसाय लगत कट्टा र नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
राजस्व शाखा
सेवा शुल्क: 
रू ३००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, निवेदकको नागरिकता,ब्यवसाय दर्ता प्र.प

प्रक्रिया: 

कागजात सहित प्र.प्र.अ समक्ष निवेदन दिने र राजस्व शाखा मार्फत सेवा प्रदान गर्ने