FAQs Complain Problems

२०७८/७९

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेखको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेखको चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनको लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages